Cookie- og Privatlivspolitik

Vi bruger cookies til at give dig den bedste brugeroplevelse Læs mere

Accepter

 

Cookie- og privatlivspolitik for websitet varnæsvandværk.dk

 

Hvad er Varnæs Vandværk

Varnæs vandværk er den lokale vandforsyning i og omkring Varnæs i Aabenraa Kommune.

 

Websitets ejer:

Varnæs Vandværk a.m.b.a.
C/O Formand, Chresten Krogh
Nørskov 2
6200 Aabenraa
CVR nr.: 33807090
E-mail: formand@xn--varnsvandvrk-9cbg.dk

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil der lagres i din browser på dit terminaludstyr. Denne indeholder ingen personlige oplysninger og beder ej heller herom. Den indeholder ej heller virus.

En cookie slettes af sig selv efter et vist antal måneder, men fornyes ved hvert besøg på siden, med mindre du har indstillet din browser til at fjerne cookies ved nedlukning eller slet ikke accepterer cookies.

Sådan bruger vi cookies:

Vores websites tekniske del (Joomla! CMS) skal vide hvilken af vore sider eller billeder du kigger på, for at kunne holde styr på hvilke menupunkter og billeder du skal have vist for at kunne finde rundt på websitet. Dertil anvendes en cookie.

Der indsamles ingen personlige oplysninger eller oplysninger om hvad du ellers har på din PC.

 

Sådan slår du cookies fra eller sletter dem:

Organisationen "Mine Cookies" har lavet en god samling af oplysninger om hvordan man kan fjerne cookies og deaktivere disse. Vi linker derfor over til minecookies.org hvor du kan ****** http://minecookies.org/cookiehandtering ******* læse mere om at fjerne og deaktivere cookies.

Såfremt du blokkerer cookies helt på dit terminaludstyr (PC, Tablet/iPad, smartphone m.v.), vil de færreste hjemmesider på nettet - herunder også vores - ikke kunne blive vist rigtigt på din skærm.

 

 

Personlige oplysninger:

Vi opsamler som udgangspunkt ingen personlige oplysninger.

Såfremt du vælger at sende os en e-mail via vores kontaktformular, er det et krav at du oplyser din mailadresse for at kunne afsende formularen, og dit navn/dæknavn. Disse oplysninger lagres ikke på vores hjemmeside men sendes udelukkende via e-mail til vores hoved-mailadresse. Derfor vil en kontakt blive lagret i modtagerens mailprogram som havde du selv valgt at sende en direkte e-mail. Vi stiller også et krav om at man oplyser sit telefonnummer ved henvendelse via kontaktformularen, så vi hurtigst og lettest mulig kan kontakte afsenderen. Oplysningerne sælges ikke videre til tredjepart. Tredjepart har ej heller adgang til disse oplysninger.

 

 IMG 0037


Orientering til forbrugerne i Varnæs Vandværk a.m.b.a. 

Iflg. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21/9 2001 er det pålagt vandværkerne at orientere deres forbrugere med nederstående oplysninger:

 

 

Vandværkets navn: Varnæs Vandværk a.m.b.a.

 

Bestyrelse:

Formand: Chresten Krogh, 26740538

Næstformand: Holger Jensen, 29252746

Vandværkspasser: Svend Petersen, 74680570

Medlem: Benedicta Pécseli,  41570781

Medlem: Thorkild Moldt, 21131790

 

Kasserer: Anni Jensen, 40 25 86 85

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen i  2019


Generalforsamlingen i 2020 

 Generalforsamling i 2021: Godkendt beretning for 2020Årsrapport for 2020

 

Kontakt:

Henvendelse ang. ledningsnet, stophaner og målere bedes rettes til formanden.
Henvendelse ang. betaling bedes rettes til kasserer.

 

 

Vandanalyser:

Drikkevandet er under meget streng kontrol, der bliver taget 5 vandprøver ude ved forbrugere og 1 vandprøve hver 4 år af alle boringer , Prøverne undersøges for alt lige fra farve, syn, lugt, smag og op til 24 forskellige pesticider. Alle prøver skal overholde kravværdierne i miljøstyrelsens drikkevandsbekendtgørelse.

Hårdhedsgrad: Vandets hårhedsgrad er målt til 15,5

 

Vandværkets takster:

Se det til enhvertid gældende takstblad her (klik)

 

Alle forbrugere anmodes om at holde øje med evt. brud på ledningsnettet samt at vandmåleren måler korrekt. Hvis den enkelte forbruger har et meget stort vandspild efter vandmåleren, kan man søge SKAT om eftergivelse af vandafgiften.

Bestyrelsen

Klagevejledning:

 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

 

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales.
Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.